Gå til hovedinnhold

Locus AS

Locus AS er etablert i Sandefjord i 1991 og har datterselskaper i Sverige, Danmark og Tyskland. Locus leverer kontrollroms- og flåtestyringssystemer til helse, brann, politi, vakt/verdi/assistanse og transportsektoren.

​​​Markedet i dag krever stadig raskere og sikrere informasjonshåndtering. Dette omfatter virksomhetskritiske systemer og kommunikasjon med mobile medarbeidere, enheter og objekter. Locus leverer bransjeløsninger som effektiviserer kundens virksomhet.

Våre bransjeløsninger og tjenester skal effektivisere kundens virksomhet og bidra til høy kvalitet. Selskapet har kompetente medarbeidere med kunnskap om markedets behov slik at kunden oppnår det beste resultatet.

Produkter fra Locus bidrar til å redde liv og reduserer lidelser. Innenfor områdene helse, brann og politi leverer Locus kontrollroms- og mobile løsninger som fungerer i et samspill.

Årlig administreres også 4,5 millioner pasienttransporter via en nasjonal løsning utviklet for helseforetakene. Kunder som har tatt systemene i bruk opplever en enklere hverdag, bedre kvalitet og en mer effektiv tjeneste. Denne løsningen driftes av Norsk Helsenett.

Locus leverer også produkter og tjenester innen logistikk- og transport, og til vakt-, verdi-, vekter- og assistansebransjer.

Locus er opptatt av å forstå markedet. Medarbeidernes kunnskap er en viktig verdi for selskapet. Vårt mål er å ta fram bransjeløsninger som dekker brukerens behov. For å kvalitetssikre dette har selskapet investert mye i medarbeidernes kompetanse. Det er ansatt flere medarbeidere med bakgrunn fra forskjellige relevante miljøer.

Alle produkter blir utviklet i tett samarbeid med kunder og marked. Våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve at Locus lever opp til sin visjon: Locus - makes mobility easy!

​​

Web: www.locus.no

​​