Gå til hovedinnhold

Infopad

Infopad tilbyr en Internettbasert løsning for elektronisk innhenting av pasientdata. Infopad muliggjør oppfølging av pasienter før, under og etter at de har vært til behandling. Løsningen brukes både av klinikere i primærhelsetjenesten, universiteter, høgskoler og sykehus.

​​​Innhenting av pasientdata automatiseres og gjøres tilgjengelig for forskere og klinikere gjennom vårt administrasjonssenter. Pasienter kan svare på de elektroniske skjemaene på et nettbrett på klinikken, eller kan motta skjema pr e-post og svare når og hvor de selv måtte ønske.

Infopad er integrert i flere journalsystemer og klinikere får derfor innsamlede pasientdata direkte inn i pasientens journal. Dette kvalitetssikrer pasientjournalen og gir kvantitative data som bidrar til å diagnostisere og velge den riktige behandlingen for pasienten. Infopad gjør det enklere å måle behandlingseffekt.

Skjema i Infopad tolkes automatisk så klinikere og forskere får ferdig tolkede data presentert i vår skjemaadministrasjon og i vår presentasjonsweb. Dette forenkler tolkningen av skjemaene, visualiserer data og gjør fremstilling av innsamlede data enklere - både i kommunikasjon med samarbeidspartnere og pasienter.

Det legges kontinuerlig til skjema i løsningen og Infopad har distribusjonsrett til en rekke lisensbelagte kartleggingsverktøy. I tillegg kan egne skjema enkelt legges til i løsningen.

Infopad tilfredsstiller kravene i Normen og kan brukes via Helsenettet. Infopad er godkjent av REK (Regional Etisk Komité) i en rekke forskningsprosjekter.

​​

E-post: roar@infopad.no
Telefon: 91 72 15 90
Web: www.infopad.no