Gå til hovedinnhold

hvilePULS

hvilePULS er et digitalt, flatskjermsbasert informasjons- og underholdningssystem for venterommet.

hvilePULS når i dag ut til 533 00 ventende pasienter hver måned, og er installert hos blant annet fastleger, sykehus, spesialister og tannleger. Kanalen er lydløs og oppdateres kontinuerlig over Norsk Helsenett.

Om lag halvparten av kanalens redaksjonelle flate produseres og leveres fra NRKs forskjellige redaksjoner. Nyheter, sport, været, samt helseinformasjon og helsenyheter fra NRK-Puls redaksjonen.

I tillegg til dette leverer Tidsskrift for Den norske legeforening medisinske nyheter i tilknytning til hvert nummer av tidsskriftet til venterom tilknyttet leger og spesialister, samt Tidende for tannleger.

Offentlige etater, helseforetak og ideelle organisasjoner bruker kanalen til relevant informasjon retter mot brukere av helsetjenestene.

Det enkelte senter kan benytte sin kanal til sin å informere sine pasienter om alt fra åpningstider, telefontider, priser, vaksinetilbud etc.

I tillegg til det overstående har kanalen en annonsørdel. På hvilePULS finner man relevante annonser for produkter og tjenester som generelt oppfattes som passende for en helsearena.

hvilePULS AS
Fridtjof Nansens vei 12d
0369 Oslo

E-post: info@hvilepuls.no
Web: www.hvilepuls.no