Gå til hovedinnhold

Fimreite Software AS

Vi tilbyr sikre, økonomiske og fleksible løsninger for utveksling av pasientbilder ved hjelp av allerede eksisterende infrastruktur.

Fimreite Software AS er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Fimreite Software AS forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

PaCentric® tilbyr et fleksibelt system for utlevering av pasientbilder og støtter 15 forskjellige språk.

PaCentric® håndterer krevende forhold og tilbyr analyseverktøy og visningsmuligheter for både mobile og stasjonære enheter.

Med PaCentric® kan du:

  • Utlevere pasientbilder i løpet av få sekunder.
  • Se på pasientbildene, uten forhåndsinstallert programvare. Mottakeren får rask, sikker og kostnadsfri tilgang.
  • Gi henvisende leger, spesialister og pasienter tilgang til pasientbilder.
  • Være trygg på at forbindelsen alltid er beskyttet og sikret. Oppfyller de strengeste krav til sikkerhet og personvern.

Demo: Pasientbilde Utlevering - CT (Computed Tomography) Klikk på linken og følg instruksjonene.(Passord = test)

Fimreite Software AS
Torggata 26
3181 Horten

E-post: info@fimreite.com

www.fimreite.com