Gå til hovedinnhold

Felleskatalogen AS

Felleskatalogen er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Felleskatalogen forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

Felleskatalogen AS utgir årlig Felleskatalogen over farmasøytiske spesialpreparater markedsført i Norge. Hvert annet år utgis også Veterinærkatalogen. Begge katalogene er tilgjengelig på Internett. Felleskatalogens web (FK-web) er i stadig utvikling, og for tiden jobber vi blant annet med implementering av DRUID.

Felleskatalogen er en viktig kilde til legemiddelinformasjon for helsepersonell. Vårt viktigste mål er å tilby oppdatert og kvalitetssikret informasjon, for å sikre riktig forskrivning og bruk av legemidler. Informasjonen må være lett tilgjengelig i de elektroniske systemer helsepersonell benytter. Felleskatalogen AS jobber derfor kontinuerlig med å øke tilgangen til legemiddelinformasjonen i Elektronisk Pasient Journalsystemer (EPJ).

FK-web i Norsk Helsenett, nhn.felleskatalogen.no, er identisk med Internettutgaven www.felleskatalogen.no og sikrer helsepersonell knyttet til helsenettet oppdatert legemiddelinformasjon uavhengig av Internettilgang. Helsepersonell som abonnerer på Norsk Helsenetts Basis har tilgang til FK-web i Norske Helsenett. Ved abonnement på Norsk Helsenetts Flex kan FK-web på Internett eller i Norsk Helsenett benyttes. Ta kontakt med Norsk Helsenetts supportavdeling ved tekniske problemer med tilgangen til FK-web.

Integrasjon av FK-web i Norsk Helsenett i EPJ-systemene erstatter integrasjonen med FKs CD-rom. Noen EPJ-systemer er tilrettelagt for integrasjon av FK-web i Norsk Helsenett, mens andre EPJ-leverandører vil få dette på plass etter hvert. Ta kontakt med support hos journalsystemleverandøren for mer informasjon om integrasjon av FK-web i Norske Helsenett i ditt EPJ-system.