Gå til hovedinnhold

Documed AS

Documed AS leverer eksterne skrivetjenester til helseinstitusjoner og andre med for liten skrivekapasitet.

Vi har utviklet en løsning som er fullt integrert med elektroniske pasientjournalsystemer, noe som gjør det mulig for oss å tilby skrivetjenester med høy kvalitet uten å være fysisk tilstede på det enkelte sykehus. Dette innebærer at istedenfor å leie en vikar som må komme til sykehuset for å skrive diktater, kan man heller sende diktatene til der hvor vikaren sitter når man har behov for det. Løsningen kan gjøres helautomatisk om ønskelig.

Vårt mål er å tilby tjenester som bidrar til bedret pasientbehandling og økonomi – ved:

  • Kontinuerlig oppdatert medisinsk dokumentasjon
  • Kortere epikrisetid og derav bedret pasientsikkerhet
  • Frigjøring av sekretærtid til direkte pasientrelatert aktivitet


Vi har lang og bred erfaring med leveranse av skrivetjenester, og fremstår i dag som ledende i Norge innen ”skriving over nett”. Alle våre sekretærer har relevant bakgrunn og ofte lang erfaring innen området. Vi har i dag avtaler med flere sykehus og en rekke tingretter over hele landet. Vårt mål er å være en trygg og solid samarbeidspartner for våre kunder.

Ved å ta i bruk vår skrivetjeneste i stedet for tradisjonelt innleie av vikarer, vil man få en fleksibel skrivetjeneste som kan skrive ”toppene” som man selv ikke klarer å skrive. En dag kan det være behov for at vi skriver 4 diktater, en annen 104, eller for den saks skyld ingen de dagene man har tilstrekkelig kapasitet selv. Med denne løsningen vil man alltid være à jour, samtidig som man kun betaler for de diktater som faktisk eksporteres for skriving. Dette er en fleksibel og svært kostnadseffektiv løsning.

Som leverandør til norske helseinstitusjoner legger vi stor vekt på at selskapets virksomhet gjennomføres på en sikker og kvalitetsbevisst måte. Alle leveranser skal baseres på og oppfylle de lover, forskrifter og medisinsk praksis som gjelder for området. All meldingsutveksling baseres på bruk av Norsk Helsenett.