Gå til hovedinnhold

Convene AS

Convene AS het tidligere Melin Medical og er et grunderselskap som har utviklet en helt ny betalingsløsning for helsevesenet. Denne løsningen er patentert og vil vesentlig kunne forenkle og forbedre gjennomføringen og administrasjonen av betaling og etterfølgende regnskap.

​​​​Systemet er utviklet med ledende journalsystemer og terminalen er basert på kommunikasjon med journalsystemet som legesenteret bruker i dag. Brukergrensesnittet for legene og helsepersonellet blir dermed uendret fra det de gjør i dag. Ingen nye programmer som må læres og installeres.

Regningsgrunnlaget fra legen blir sendt over til terminalen der pasienten kan velge om han eller hun vil betale med kort, kontant eller skrive ut giro. Legesenteret bestemmer selv om pasienten skal kunne velge alle eller noen av betalingsvariantene. På denne måten forenkles betalingsmetoden og legesenteret får frigjort tid og personell som kan utføre andre inntektsbringende oppgaver.

Administrativt gjør også denne løsningen at legesenteret og legen får et ferdig oppgjør hver dag og fordeling av inntekter mellom legen, legesenteret, kommunen eller andre blir gjort automatisk. Hver enkelt lege får dermed frigjort tid som ellers blir brukt til administrasjon og står fritt til å bruke denne tiden til andre aktiviteter.

Melin Medical AS
Krånavegen 5
6823 Sandane

Telefon: 40 32 22 60

Web: www.melinmedical.com

​​