Gå til hovedinnhold

Commfides Norge AS

Commfides er godkjent utsteder av virksomhetssertifikater og personsertifikater som benyttes i helsenett. Sertifikatene brukes for elektronisk signering, autentisering og kryptering.

Innenfor helse utstedes sertifikatene på sikkerhetsnivå 4.

 • Et Commfides virksomhetssertifikat er en elektronisk identitet, som identifiserer en bestemt virksomhet.
 • Et personsertifikat er en elektronisk identitet, som identifiserer en bestemt person. (Refereres til som personlig e-ID, personlig smartkort).
 • Et ansattsertifikat er en elektronisk identitet som identifiserer en bestem person og virksomheten vedkommende representer.

I prosesser som foregår innenfor rammen til helsenettet er det flere krav om bruk av sertifikater, ref. publikasjon fra Helsedirektoratet.

"Alle virksomheter som sender elektroniske meldinger skal benytte digitale sertifikater for kryptering og signering av meldinger. Alle virksomheter skal ha et virksomhetssertifikat. For enkelte meldingstyper, f.eks. sykmelding, legeoppgjør og elektroniske resepter, er det påkrevet med signering med personlig kvalifisert sertifikat. I henhold til nasjonal samhandlingsarkitektur skal digitale sertifikater tas i bruk for sending av elektroniske meldinger.

Commfides gir også tilgang til oppslagstjenester ved bruk av sertifikater.

 • OSCP er en valideringstjeneste som gir et autorisert brukersted rett til å gjøre oppslag mot Commfides systemer for å få ut en eksakt status på hvert enkelt sertifikat med hensyn til sertifikatets gyldighet (Gyldig / Gått ut på dato / Revokert).
 • Commfides Unid-tjeneste er en tjeneste som gir autorisert brukersted rett til å innhente personnummer for å identifisere en sertifikatbruker. Personnummer utleveres kun dersom brukerstedet har dokumentert rett til å få utlevert dette.
 • Commfides LDAP er en katalogtjeneste som har som formål:
  • Koble en rolle (fortrinnsvis en virksomhet eller person) til ett (eller flere) sertifikater utstedt av Commfides.
  • Tilgjengeliggjøre mottageres offentlige nøkkel for bruk i kryptering/dekryptering.
 • Commfides CRL er en liste over sertifikater som er tilbakekalt (revokert).

 

Geir Fevang-Johnsen 
geir@commfides.com

Telefon: 920 85 226

Support man-fre 0800-1700 servicedesk@commfides.com

Telefon: 21 55 62 60
www.commfides.com