Gå til hovedinnhold

CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter som tilbyr selvrapportering og digital samhandling til sine pasienter.

CheckWare er en klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør digital samhandling. Dette gir enklere pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett kartleggings- og samhandlingsløsning for klinisk bruk. Den gir tilgang til alle måleskjema og tester man trenger og kan tilpasses alle behandlingsforløp. CheckWare er integrert med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

CheckWare er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, St. Olavs Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Manchester Mental Health Trust.

CheckWare AS
Beddingen 8
7014 Trondheim

Telefon: +47 47 80 51 00
E-post: post@checkware.com
Web: www.checkware.com