Gå til hovedinnhold

Buypass

Norsk Helsenett og Buypass har i nærmere 10 år samarbeidet om å levere sikre løsninger for helsesektoren. Buypass leverer identifiseringsløsningen som benyttes i NHN Hjemmekontor og Buypass er den primære sertifikatutstederen i sikker meldingsutveksling som inkluderer NHN Adresseregister. Gjennom den etablerte partneravtalen tilbys alle Buypass tjenester i helsenettet.

Buypass er registrert hos Post- og teletilsynet som utsteder av kvalifisert ID i henhold til Lov om elektronisk signatur og Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

Løsninger for helseforetak

Med Buypass´ løsning får helseforetakenes brukere sikker og fleksibel tilgang til arbeidsplass og fagsystemer. Buypass Smartkort med elektronisk ID gjør at brukere på et sykehus kan bevege seg fra rom til rom uten behov for ny pålogging når de forflytter seg til en ny arbeidsstasjon. Kortet kan benyttes for visuell identifisering og adgangskontroll, sikker pålogging til nettverk samt elektronisk signering og kryptering av data.

  • Ansattkort - Buypass Smartkort for effektiv identifisering av den ansatte
  • Virksomhetssertifikat identifiserer virksomheten
  • Sikker pålogging i lokalt nettverk og i VPN-løsninger
  • Støtter terminalserverløsninger og singel-sign-on
  • Signering og kryptering i EPJ-systemer for sikker utveksling av legeattester, sykemeldinger, eResepter, epikriser, henvisninger etc.
  • Ansatte kan benytte sitt smartkort for pålogging og signering i offentlige tjenester
  • Tilfredsstiller alle krav til kvalifiserte sertifikater og krav i norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren

Løsninger for primærhelsetjenesten

Buypass leverer ID- og eSignaturløsninger til primærhelsetjenesten (fastleger, legekontorer, fysioterapeuter, psykologer, tannleger, m.fl.). Løsningene leveres primært i samarbeid med EPJ-leverandører og/eller EDI/kommunikasjon-leverandører og benyttes blant annet for sikker utveksling av legeattester, sykemeldinger, oppgjørsmeldinger og eResepter mellom primærhelsetjenesten og Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), samt Helsedirektoratet.