Gå til hovedinnhold

BankID

BankID leverer elektroniske identifiserings- og signeringsløsninger til tjenester tilknyttet Helsenett.

BankID er registrert hos Norsk kommunikasjonsmyndighet som utsteder av kvalifisert ID på høyeste sikkerhetsnivå (Person høyt) i henhold til Lov om elektronisk signatur og Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor.

BankID har mer enn 3,4 millioner aktive brukere, hvorav en fjerdedel også har BankID på mobil. BankID har eksistert siden 2004 og benyttes både til offentlige og private tjenester.

BankID benyttes til alt fra nettbank og betaling til budgivning på bolig og tilgang til offentlige tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Norske borgere kan eksempelvis hente journaler, se hvilke vaksiner de har og få oversikt over sine resepter med BankID.

LØSNINGER FOR HELSEFORETAK OG PRIMÆRHELSETJENESTEN

Med BankID vil personer i helseforetak og primærhelsetjenesten kunne bruke sin personlige BankID for sikker tilgang til alle helserelaterte tjenester som har integrert BankID. BankID er fleksibel i og med at alt du trenger for å logge på er mobilen.

  • BankID tilfredsstiller alle krav til kvalifiserte sertifikater og krav i norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren.
  • Personlig BankID benyttes også i arbeids medfør. På samme måte som man signerer i den fysiske verden er signering med BankID juridisk bindende. I tillegg vil man med elektronisk signatur sikres mot at dokumentets innhold endres.
  • BankID kan leveres med kryptering for sikker utveksling av attester, henvisninger o.l.