Gå til hovedinnhold

Arcid AS

Arcid AS har tilbudt løsninger for sikker kommunikasjon og teleradiologi siden 2006, og siden da har sykehus og private aktører kunnet flytte store mengder sensitive pasientdata trygt og lovlig. I dag, brukes våre løsninger av mange sykehus i helseregionene Helse Nord og Helse Sør-Øst, i tillegg til en rekke private røntgeninstitutter og private sykehus.

Teleradiologi

  • Kostnadseffektive og sikre løsninger for teleradiologi.
  • En løsning som enkelt kan tilpasses din arbeidsflyt, og kan håndtere store datamengder.
  • Vi tilbyr både enkle selvstendige løsninger og integrerte løsninger.

Talegjenkjenning

  • Talegjenkjenning i «skyen»
  • Lang erfaring med talegjenkjenning i Helse Sør-Øst og mot det private markedet.

HelseMail™

  • HelseMail er en enkel og brukervennlig e-postløsning som muliggjør overføring av konfidensiell pasientinformasjon mellom ulike juridiske enheter som for eksempel forsikring, private sykehus, offentlige sykehus, klinikker etc.
  • HelseMail gir dere en sikret, kryptert og lovlig transport metode for pasientopplysninger både på Norsk Helse Nett (NHN) og på Internett.
  • HelseMail kan raskt tilpasses ønsket funksjonalitet og fagområder. Dette gjelder også integrasjon med samarbeidende applikasjoner.
  • Installeres på en PC eller en server/klient løsning i nettverket.