Gå til hovedinnhold

Anne-Lise Härter blir ny direktør i Norsk Helsenett

Anne-Lise Härter går fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett, der hun blir ny divisjonsdirektør for tjenestesenteret.

Bilde av Anne-Lise Härter

Anne-Lise Härter har jobbet med e-helse siden 2011, først i Helsedirektoratet og deretter i Direktoratet for e-helse. Hun var en sentral person i arbeidet med e-resept og kjernejournal, og hun kjenner NHN godt.

Siden oppstart av Direktoratet for e-helse, har hun vært divisjonsdirektør for divisjon innføring og produksjon, og hun har også vært ansvarlig for å etablere divisjon organisasjon og virksomhetsstyring. Administrerende direktør Håkon Grimstad er svært fornøyd med at Härter har takket ja til NHN.

– Anne-Lise Härter er en erfaren og dyktig leder, som har sterk kompetanse innen e-helsefeltet. Hun har inngående kjennskap til helsesektoren, og hun forstår hva kundene våre er opptatt av. Hun vil bidra til å styrke Norsk Helsenett, og med henne på laget er vi godt rustet til å utvikle tjenestesenteret og selskapet videre.

Gleder seg til å bli en del av NHN

Anne-Lise Härter starter hos oss 1. november, og vil få ansvar for å lede tjenestesenteret. Hun ser fram til å være en del av NHN.

– Jeg har fulgt utviklingen av NHN tett, og det er et spennende selskap. Jeg er imponert over hvordan NHN tar på seg nye oppgaver, og håndterer veksten. De neste årene skjer det mye innenfor e-helsefeltet, og NHN er et nav som spiller en stadig viktigere rolle i digitaliseringen av helsesektoren. Jeg ønsker å være med på dette, sier Härter.

Anne-Lise Härter (55 år) er utdannet ortopediingeniør. Hun har mange års erfaring fra toppledelse både i privat og offentlig helserelatert virksomhet, og har bl.a vært regionssjef og klinikksjef i OCH ortopedi AS, områdedirektør i Sykehusapotekene HF samt avdelingsdirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.