Gå til hovedinnhold

Adresseregisteret - Kommunens tjeneste ligger dobbelt opp med samme opplysninger, hvordan får vi fjernet den ene?

Gå inn på tjenesten (en av de) og velg 'rediger'. Gå deretter ned til 'dekningsområde' og fjern kommunen som ligger der ved å klikke på krysset. Dekningsområde er ment for bruk ved interkommunalt samarbeid hvor flere kommuner samarbeider om en tjeneste og kommunens som er såkalt vertskommune (der tjenesten er registrert) skal aldri være oppført der, kun de øvrige kommunene i samarbeidet.