Gå til hovedinnhold

Adresseregisteret - Kan vi få opprettet en ny tjenestetype da ingen av tjenestetypene passer for virksomheten?

Dersom en virksomhet har et ønske om en ny kode, kan de henvendelse sendes til meldingshjelp@ehelse.no med beskrivelse av behovet. Utvalg fortjenestetyper (hvor NHN er representert) har månedlige møter og vil der drøfte evt nye tjenestetyper.