Gå til hovedinnhold

Adresseregisteret - Hvordan skal vi benytte feltet sted/funksjon på tjenester?

Feltet «Sted/funksjon» skal kun benyttes til å spesifisere lokalisering, tjenesteområde eller betegnelsen på regional/nasjonal tjeneste.