Gå til hovedinnhold

Adresseregisteret - Hvem er ansvarlig for å registrere og vedlikeholde opplysningene i adresseregisteret?

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.

Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.