Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Vi beklager teknisk feil i registerplattformen

Registerplattformen var i løpet av tirsdag 21. februar ustabil eller utilgjengelig som en følge av en programvareoppdatering utført kvelden før. For flere av kundene våre medførte dette store problemer med å sende og motta elektroniske meldinger.

Vi oppdaget og utbedret feilen som var årsaken til problemene. Løsningen er nå stabil og vi anser problemet som løst. Dette ble også verifisert ved at alle brukere som tidligere hadde opplevd problemer meldte at systemene fungerte.

Vi beklager ulempene dette har medført. Mer i eget driftsvarsel.

Tjenestesenteret i Norsk Helsenett er etablert

Fra 1. januar har Norsk Helsenett etablert et administrativt tjenestesenter for alle etater* i helseforvaltningen, og fra nå har vi ansvar for å levere tjenester innen anskaffelser og IKT. I løpet av året vil vi også levere tjenester innen arkiv/dokumentforvaltning. Mer informasjon om tjenestesenteret

* Bioteknologirådet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helseøkonomiforvaltningen, Helsedirektoratet, Helseklage,
Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Statens legemiddelverk og Statens strålevern.

Helsenettet

– en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Merk: Medlemsavgiften vil øke med 100 kroner per måned med virkning fra 1.7.2016. Prisøkningen er et resultat av at Norsk Helsenett har implementert neste generasjon kjernenett, som gir forbedret kapasitet, sikkerhet og redundans for alle som er tilknyttet Helsenettet.

Vi knytter helse-Norge sammen

Trygg og effektiv informasjonsflyt i helsesektoren er noe som angår oss alle. I verste fall står det om liv. Vi er ikke i mål før alle behandlere får tilgang til den pasientinformasjonen de trenger – akkurat når det trengs.

Norsk Helsenett jobber for at all helseinformasjon skal være trygg og tilgjengelig – alltid.

I 2016 ble det sendt 192.529.839 medisinske meldinger over Helsenettet.

Finn ut hvor mange meldinger din organisasjon sender

Aktuelt

laster artikler...