Gå til hovedinnhold

855 000 nye innbyggere får nå sin egen kjernejournal

I helgen fikk 855.000 flere nordmenn tilgang til egen kjernejournal.

- I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Tjenesten innføres nå i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og i kommuner og bydeler rundt Ahus. Alle som har folkeregistrert adresse i de aktuelle kommunene/bydelene vil få en kjernejournal, hvis de ikke allerede har reservert seg. Dermed har 2,3 millioner innbyggere i Norge fått sin egen kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournal?

Opplysninger om fastlege, legemidler, sykehusbesøk, adresse og nærmeste familie samles inn automatisk.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer eller andre helseopplysninger, og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det er spesielt viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du er til behandling.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal via helsenorge.no/kjernejournal.

Helsepersonell i gang til høsten

I løpet av høsten 2015 vil sykehusene (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevaktene, samt fastleger og private spesialister begynne å bruke kjernejournal.

Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det skal kun skje når de gir deg helsehjelp.

Reservasjon

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Kort om kjernejournal

Kjernejournal er opprettet for at helsepersonell raskere skal kunne gi riktig behandling til pasientene.

Kjernejournal er en samling av de viktigste helseopplysningene, slik at sykehus, legevakter, akuttmottak og fastleger kan få rask og sikker tilgang til disse.

Man vil fremdeles ha sin fullstendige pasientjournal hos legen eller på sykehuset.

Den tekniske løsningen knyttet til kjernejournalen utvikles av Accenture og driftes av Norsk Helsenett SF.

Les mer om kjernejournalen på helsenorge.no/kjernejournal.