Gå til hovedinnhold

27.05 - HelseID oppdatering versjon 1.2. Det er ikke forventet nedetid eller ustabilitet på tjenesten

Saksnummer: 544977
Start: 
Slutt: 

Vi oppdaterer HelseID til versjon 1.2. Det er ikke forventet nedetid eller ustabilitet på tjenesten

Change: #544977
Start: 27. mai 2020 kl. 12:00
Slutt: 27. mai 2020 kl. 13:00
Beskrivelse: Vi oppdaterer HelseID til versjon 1.2. Det er ikke forventet nedetid eller ustabilitet på tjenesten i forbindelse med endringen. Merk at det er endringer i ny versjon som ikke er bakoverkomatible:

  • Upgraded to Identity Server 4 3.1.2
  • Changed the Max Length for scopes to 500 characters
  • Fixed an error that occured when a client tried to use an expired refresh token
  • Added support for s_hash in Identity Tokens when requesting an Identity Token in the front channel
  • BREAKING CHANGE: Removed the legacy “/resources” audience that was present in all access tokens.
    Note: The unsupported API-middleware AccessTokenValidation (https://github.com/IdentityServer/IdentityServer3.AccessTokenValidation) has hardcoded validation of the resources scope. If your API is using this middleware, you have to switch to the community branch “IdentityServer3.Contrib.AccessTokenValidation” where the hardcoded validation has been removed.

Berørt: https://helseid-sts.nhn.no/ og all pålogging via HelseID

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS