Gå til hovedinnhold

Finn svar på ofte stilte spørsmål

Finn informasjon, veiledninger og svar på ofte stilte spørsmål knyttet til Helsenettet. Du får også hjelp og brukerstøtte til våre tjenester.

Tjenestesenter for helseforvaltningen

Norsk Helsenett leverer tjenester innen anskaffelser og IKT til Bioteknologirådet, Helseklage, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helfo, Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning, Pasient- og brukerombudet, Statens legemiddelverk og Statens strålevern.

Innhold A-Å

Her finner du en alfabetisk oversikt over alt innhold på nettsidene våre.

Aktuelle saker

Nasjonal e-helsetrategi

En felles nasjonal e-helsestrategi mot 2022 staker ut veien for at Helse-Norge går samlet mot målet om Én innbygger- én journal. Den nasjonale strategien vil være et godt grunnlag for Norsk Helsenetts strategi 2022.