Gå til hovedinnhold

Aktuelle saker

Oppdraget vårt for 2018

Norsk Helsenett skal fortsette arbeidet med forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester, til det beste for pasienter og befolkningen for øvrig.

Mer effektiv barselomsorg med e-epikrise

Et pilotprosjekt om innføring av elektronisk epikrise mellom Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune viser at det blir tettere oppfølging i barseltiden når informasjonsflyten er god.