Gå til hovedinnhold

Aktuelle saker

NHN har fått oppdragsbrevet for 2019

Under foretaksmøte hos Helse- og omsorgsdepartementet ble det klart at Norsk Helsenetts rolle i helse- og omsorgssektoren styrkes med en vesentlig endring i oppgaver og samfunnsansvar når nasjonal tjenesteleverandør etableres fra årsskiftet 2019/2020.

Helsetjenestenes stamnett ferdig i helseregionene

Norsk Helsenett og Broadnet ferdigstilte den regionale delen av stamnettet i 2018. Det betyr at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er koblet til det nasjonale nettet for datatrafikk og samhandling i helse- og omsorgssektoren. Nå starter arbeidet med å få også Helse Sør-Øst over på et av Norges mest robuste nett.