Gå til hovedinnhold

Aktuelle saker

Helsetjenestenes stamnett ferdig i helseregionene

Norsk Helsenett og Broadnet ferdigstilte den regionale delen av stamnettet i 2018. Det betyr at Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest er koblet til det nasjonale nettet for datatrafikk og samhandling i helse- og omsorgssektoren. Nå starter arbeidet med å få også Helse Sør-Øst over på et av Norges mest robuste nett.

Vi søker etter nye kolleger

Nå leter vi etter flere nye kolleger til stillinger i spennet mellom administrerende direktør og lærlinger. Har du lyst til å være med på laget?